Izložbe

Na ,,Preslišavanju“

27. Aug 2012.
Na ,,Preslišavanju“

Fotografija iz serije "Tigrice": Aleksandrija Ajduković

Tekst: Jelena Micić i Žarko Aleksić

Nezavisna umetnička asocijacija "Remont" započinje projekat ,,Preslišavanje“ dvema izložbama fotografija koje su prethodno najavljene na našem sajtu. Jedan od autora, kustos Miroslav Karić, pojasnio nam je detalje projekta i u velikoj meri približio način razumevanja savremene umetničke fotografije koja se obično smatra nedostupnom široj javnosti. 

Nakon deset godina intenzivog rada, podrške i praćenja nezavisne scene, rodila se ideja o rezimiranju njene produkcije time što bi se radovi izlagani od 2000-te ponovo pojavili u izlagačkim prostorima, ali ovog puta ne samo kao dela s umetničkom vrednošću, već i kao dokumenti vremena koje je za nama. Serije fotografija koncipirane su na osnovu tematskog pristupa, obrađenog fenomena ili medijuma i sagledavaju se sa distance, pa na osnovu toga i same postaju fenomeni kojima treba pristupiti s posebnom pažnjom.

Kada su radovi prvi put prezentovani, umetnici su tek započinjali svoju karijeru. Danas ova generacija broji etablirane umetnike koji u punoj snazi svog stvaralaštva uzimaju aktivno učešće na sceni i dobijaju mogućnost da se njihovi radovi još jednom predstave. Jasno je da se ovog puta mnogo toga izmenilo, pa dobijamo jedinstvenu priliku da prisustvujemo utemeljenju scene putem ponovnog vrednovanja dela. Jedan deo publike ima mogućnost da obnovi gradivo, a drugi da nadoknadi propušteno i prvi put vidi ranije predstavljena dela. U oba slučaja publika ima novi kontekst na osnovu koga dela dobijaju nove dimenzije za tumačenje.

Društveni fenomeni dobili su svoje manifestacije u umetnosti i društvo se preispitivalo kroz umetnost, sada umetnost i njene realizacije postaju fenomen za sebe putem koga publika dobija osvedočenje tih fenomena, te je u ovom smislu propratni program izložbi kao i odnos kustosa prema umetnicima i njihovim delima od neprocenjivog značaja.

Goran Micevski: "Vatromet" iz serije Belgrade(r), 2007.

Pored dve izložbe na kojima je predstavljen fenomen ,,Fotografa nove generacije“, odnosno klase profesora Milana Aleksića na ,,Akademiji BK“ i to u vidu radova umetnika: Aleksandrije Ajduković, Ivana Petrovića i Katarine Radović, kao i fenomen ,,Grada“ u radovima umetnika Mirjane Bobe Stojadinović, Gorana Micevskog i Ivana Zupanca, organizovani su i razgovori sa umetnicima, predstavljanja umetnika od strane njihovih kolega, predavanja Milana Aleksića o  dostignućima fotografskog obrazovnog procesa i Branimira Karanovića koji je predstavio svoj projekat sa analognom tematikom ,,Grad ili... Too much photography,“ kao i dva izdanja Foto bazara.

Poseban značaj pridajemo kustoskom radu Miroslava Karića i njegovih kolega Saše Janjića i Slobodana Jovanovića koji je u najvećoj meri okrenut kominukaciji sa umetnicima, uz čiju pomoć dela ne trpe pogrešna učitavanja od strane kustosa. Fokus je, u stvari, stavljen na zajedničku saradnju sa umetnicima u sagledavanju i analiziranju umetničkog dela sa svih aspekata. Kako bi se izbegle proizvoljne projekcije i interpretacije sve što je predstavljeno rezultat je rada sa umetnikom u vidu kontinuiranog procesa komunikacije i međusobnih sugestija.

Kako ističe gospodin Karić, zahvaljujući stalnim kontaktima i zajedničkim pripremama izložbi kustos dobro poznaje umetnike, njihov kompletan opus, tako da samoinicijativno osmišljavanje određene umetničke delatnosti ne postoji. Ipak, njegov udeo je vidljiv u smislu pružanja novih perspektiva i viđenja u eksplikaciji nečije umetničke prakse, njenih potencijala i razvoja uzimajući u obzir svakako ideje, razmišljanja od kojih umetnik polazi ili dolazi u svom radu. Interakcija, deljenje i upućenost na saradnju kroz konsultovanje predstavlja za kustosa i vrstu pomoći jer omogućava konstantno sagledavanje obostranog rada sa obe pozicije kao i otvorenost za konstruktivne predloge koji se mogu usaglašavati.

Ivan Županac: fotografija iz serije "Zlatni presek", 2006.

Produkt opisane vrste odnosa kustosa i umetnika jeste odabir reprezenativnih radova koji bi opravdali umetnikovu pristunost na sceni. Svakako su i izloženi radovi proizašli iz saradnje i predstavljaju kako najbolje radove umetnika, ključne za razumevanje njihovih opusa i razvoj scene, tako i radove prepoznatljivih publici.

Imajući u vidu visok stepen odgovornosti koju publika danas ima ne samo u stvaranju dela već i pri formiranju i prevrednovanju scene, pozivamo vas da dođete da se preslišamo na nekom od narednih ,,Preslišavanja.“

Fokus je, zapravo, stavljen na zajedničku saradnju sa umetnicima u sagledavanju i analiziranju umetničkog dela sa svih aspekata. Kako bi se izbegle proizvoljne projekcije i interpretacije sve što je predstavljeno rezultat je rada sa umetnikom u vidu kontinuiranog procesa komunikacije i međusobnih sugestija.

Komentari