Naslovna sadržaji

Визуелна медијска писменост

Визуелна медијска писменост

Трибина „Визуелна медијска писменост“ одржана је у среду 30. септембра 2020. годинеу галерији Француског института у Београду.Организатор ове трибине је Центар заразвој фотографије чији је циљ да ојача визуелну писменост међу медијскимрадницима као креаторима медијског садржаја и грађана као његовог конзумента.

„Путем трибине пружамо смернице и проматрамо појам читање фотографије и значајвизуелне медијске писмености у савременом друштву у коме је фотографија веомадоминантан медиј. Фотографија утиче на свест посматрача, васпитава, покреће трендове иформира укус публике,“ наводе организатори.

Визуелна медијска писменост је нов и нашој јавности релативно непознат термин. Онаподразумева способност креирања и разумевања медијске фотографије у складу сапрофесионалним и етичким стандардима. Будући да фотографија заузима чак 80% одукупног садржаја који се објављује у медијима, потреба за јачањем визуелне медијскеписмености расте.

Учесници трибине били супроф.др Данка Нинковић Славнић, доктор политичких наука,Факултет политичких наука, др Ана Мартиноли, доктор наука у области савременогменаџмента електронских медија, Факултет драмских уметности, Љубица Гојгић, новинар,Слободан Рељић, социолог и новинар и Звездан Манчић, председник Центра за развојфотографије.Трибина је била отворена за новинаре, студенте и заинтересоване грађане и могла сеиспратити физички у простору Француског института уз поштовање епидемолошких мера,али и онлајн путем линка који је био објављен на друштвеним мрежама Центра зафотографију.

Одржавање трибине су подржали Француски институт у Србији и Амбасада СједињенихАмеричких Држава.

Komentari

Визуелна медијска писменост

Визуелна медијска писменост

Трибина „Визуелна медијска писменост“ одржана је у среду 30. септембра 2020. годинеу галерији Француског института у Београду.Организатор ове трибине је Центар заразвој фотографије чији је циљ да ојача визуелну писменост међу медијскимрадницима као креаторима медијског садржаја и грађана као његовог конзумента.

„Путем трибине пружамо смернице и проматрамо појам читање фотографије и значајвизуелне медијске писмености у савременом друштву у коме је фотографија веомадоминантан медиј. Фотографија утиче на свест посматрача, васпитава, покреће трендове иформира укус публике,“ наводе организатори.

Визуелна медијска писменост је нов и нашој јавности релативно непознат термин. Онаподразумева способност креирања и разумевања медијске фотографије у складу сапрофесионалним и етичким стандардима. Будући да фотографија заузима чак 80% одукупног садржаја који се објављује у медијима, потреба за јачањем визуелне медијскеписмености расте.

Учесници трибине били супроф.др Данка Нинковић Славнић, доктор политичких наука,Факултет политичких наука, др Ана Мартиноли, доктор наука у области савременогменаџмента електронских медија, Факултет драмских уметности, Љубица Гојгић, новинар,Слободан Рељић, социолог и новинар и Звездан Манчић, председник Центра за развојфотографије.Трибина је била отворена за новинаре, студенте и заинтересоване грађане и могла сеиспратити физички у простору Француског института уз поштовање епидемолошких мера,али и онлајн путем линка који је био објављен на друштвеним мрежама Центра зафотографију.

Одржавање трибине су подржали Француски институт у Србији и Амбасада СједињенихАмеричких Држава.

Komentari